Instrukcja obsługi platformy

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po platformie.

1. Wprowadzenie

Zakładamy, że posiadasz podstawową wiedzę w obsłudze komputera. Zakładamy również, że zapoznałeś się z możliwościami Twojej przeglądarki internetowej oraz sposobem nawigacji pomiędzy stronami w internecie. W tej instrukcji zapoznasz się z podstawowymi zasadami uczestniczenia w kursach on-line. Platforma elearningowa jest dostępna na domenie http://www.moodle.rcez.pl W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem.

2. Logowanie do platformy

Każdy użytkownik (nazywany w serwisach Moodle studentem) posiada nazwę użytkownika i hasło, które zostały zatwierdzone przez weryfikację adresu mail podczas pierwszego logowania. Aby zalogować się na platformę należy podać swoją nazwę użytkownika i hasło. Możliwe jest także zalogowanie się jako Gość. Gość ma ograniczone prawa – może przeglądać listę kursów, może (o ile wyraził na to zgodę e-nauczyciel) wejść na kurs, jednakże bez możliwości jakichkolwiek zmian – nie może wypełniać quizów, brać udziału w dyskusjach czy warsztatach.

3. Korzystanie z kursów

Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlona strona główna a na niej, w bloku o nazwie Moje kursy, znajduje się lista dostępnych dla Ciebie kursów. Odwiedzając pierwszy raz okreslony kurs zostaniesz poproszony o zapisanie się na ten kurs.

4. Podstawowa nawigacja

Jest kilka sposobów poruszania się po kursie. “Pasek nawigacyjny” – jest to Menu znajdujące się poniżej nazwy kursu i pokazuje twoją pozycję w kursie. Do nawigacji służą również bloki nawigacyjne lewej kolumny strony.

5. Bloki

Bloki to funkcjonalne obszary ekranu znajdujące się na stronie kursu. Pełnią one szereg funkcji, które w niektórych przypadkach możesz sam aktywować.

6. Komunikacja

Platformy Moodle sa narzędziem komunikacji pomiędzy uczestnikami szkoleń i nauczycielem prowadzącym. Do tego celu mogą być wykorzystane fora, czaty oraz blogi.

7. Zasoby platform

Kursy na platformach Moodle mogą zawierać takie zasoby jak: e-booki (zazwyczaj materiały w plikach PDFczy FLV), lekcje, materiały demonstracyjne (prezentacje, pliki avi, mp3 itp), ankiety, zadania do opracowania (indywidualne lub grupowe), glosariusze, quizy (testy sprawdzające) i wiele innych. Pamiętaj że wypełniając testy i przesyłając zadania uzyskujesz realne oceny.

8. Materiały do nauki

Na stronach kursu są umieszczane materiały do nauki. Mogą mieć one różną postać – mogą to być zarówno dokumenty umieszczone wprost na stronach platformy, jak i pliki „zewnętrzne” w formacie Word, PDF, mp3 i innych. Mogą to być także linki do plików znajdujących się w Internecie, czy wręcz linki do stron internetowych, zawierających przydatne informacje.

9. Sprawdzanie wiedzy

Sprawdzanie postępów w nauce odbywać się może na wiele sposobów. Najprostszym, i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym (choć nie jedynym!) są quizy/testy. Są to automatycznie sprawdzane formularze zawierające zestawy pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, dopasowania słów, uzupełniania, krótkie odpowiedzi, itp).

10. Kończenie pracy

Po zakończeniu pracy z platformą należy się wylogować. Aby się wylogować z platformy należy kliknąć link wyloguj. Linki te znajdują się na każdej stronie u dołu a także w prawym górnym rogu. Kliknięcie linka wyloguj spowoduje zakończenie sesji użytkownika, i przejście do strony głównej platformy.

Last modified: Monday, 24 March 2014, 6:31 PM