Implementacja kursów elearningowych opracowanych w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Obszar Turystyczno - gastronomiczny dla zawodów: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kurs zawiera zasoby udostępniane częściowo na portalu Fabryka Elearningu (materiały dotyczące platformy Moodle, e-zasobów,e-podręczników, e-booków) plus zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy na platformie.