Implementacja kursów elearningowych opracowanych w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Obszar mechaniczny i górniczo - hutniczy dla zawodu górnik eksploatacji podziemnej.