Implementacja kursów elearningowych opracowanych w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”. Obszar Turystyczno - gastronomiczny dla zawodów: piekarz, cukiernik.